شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

بی همتا

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

ابطال شریعت در آخرالزمان

دین و شریعت در آخرالزمان


349 - دیگر ایمان و منطق دینی و اخلاق تاریخی نه پاسخگوی بشر مدرن است و نه امکان عمل دارد و چیزی جز عذاب نیست. و لذا هر کجا هم که شریعت کهن حاکم است یا جنون و نفاق و امراض روانی و جنایت ها و ستم ها قرین است و حاکمیت شرعی جز به زور سرنیزه ممکن نمی آید. اینست مسئله انسان مدرن!


350- تجربه طالبان و جمهوری اسلامی ایران نیز دو حجت بزرگ بر این واقیت تلخ است.


351- امروزه دیگر عبادات و نماز موجب پیشگیری از فحشاء و منکر نمی شود اگر می شد جامعه ما چنین نمی بود.


352- این یک وضعیت جهانی است و تحقق پیشگوئی ابطال شریعت بواسطه بزرگان دین در آخرالزمان است.


از کتاب " نامه های عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی ص 57


t.me/akharizzaman2

راز تفاوتها و تبعیض ها

علت العلل همه مفاسد و بدبختی های بشر


۵۷- ... پس تفاوتها و تبعیض ها در ظهور و بروز است آنهم در ظرف مکان و زمان! پس آیا چگونه می توان از فتنه و امتحانات ناشی از اینهمه تفاوتها و تبعیض ها بین مخلوقات عالم و نیز بین افراد و گروههای بشری، جان سالم بدر برد و به ظلم و فساد مبتلا نگشت. زیرا هیچ فتنه و فساد و تباهی و ستم و دروغ و جنون و جنایتی در بشر نیست الا اینکه ناشی از عدم درک حقیقت تفاوتها و تبعیضات است که هم موجب تباهی ادراک و شعور می شود و هم فساد اخلاقی و خسران زندگی! احساس برتری و یا حقارت، علت العلل همه مفاسد و بدبختی های بشر است و شیطان هم دقیقاً از همین راه وارد می شود و وعده های دروغ می دهد.


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب خداشناسی امامیه ( شرح اسمای الهی ) جلد اول ص ۲۲۴


t.me/eshghvaerfan2

هستی جاودانه

نور محبت


۶۹- و نور محبت جز در ارتباط معنوی و قلبی با یکی از علیین، حاصل نمی آید زیرا علیین مظاهر نور علی نور هستند که نور محبت خدلست و جز بواسطه الحاق به این نور نمی توان به نور جهان ملحق شد و به نور خدا زنده گردید و از مرگ در زندگی نجات یافت.


۷۰- آنکه دلش به نور محبت حق زنده نباشد محبوس در شقاوت و ظلمت نفس خویش است و بین مرگ و زندگی جان می کند. نور محبت نور الحاق به وحدت عالم وجود است در سیر الی الله و رتق مجدد جهان!


۷۲- و دوست داشتن اجر از خود گذشتن در قبال امامی حی است. کسی که در رابطه با او احساس حیات و هستی جاوید و بی نیازی می کنی!


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب خداشناسی امامیه(شرح اسمای الهی) جلد اول ص ٢٠٧


t.me/eshghvaerfan2

روز قیامت

قیامت آخرالزمان


۸- واقعیت اینست که واقعه (قیامت) واقعیت یافته است: آنچه که وعده داده شده بودید واقع شد.(مرسلات۷)- و امروزه بارزترین نشان کفر و انکار همین است که این همه آیات قرآنی را که واقع شده است و هر روزه می شود با سکوت انکار می کنند و یا حتی هنوز هم به این واقعه پوزخند می زنند تا آنکه عذاب ویژه خودشان بناگاه بر سرشان فرود آید. و برخی نیز اقرار می کنند با تمام کفرشان نسبت به دین خدا: «آیا چون واقعه، واقعیت یافت اینک ایمان می آورید در حالیکه قبل از این با تمسخر آن را به تعجیل می خواستید که پس کی قیامت می شود.» یونس ۵۱-


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب خداشناسی امامیه جلد هفتم ص ١٣٩۶


t.me/akharozzaman2

شور و مستی

همنشینی ابدی


۶۰۰- طبق احادیث نبوی عالیترین فیض و رحمت و کرم و محبت خداوند بر اهل بهشت اینست که در همه حال و در همه سو با اهالی بهشت به کمال جلال و جمال همنشین است و اینست آن شور و مستی و رحمت مطلقی که پایان و حدی ندارد. او در همین دنیا هم در همه جا و همه سو با ماست همانطور که خودش در کتابش فرموده است ولی اکثر ما این حضور را در نمی یابیم ولی این رحمت مطلقه را در آخرت در می یابیم زیرا همو وعده داده است که بالاخره همه گناهان را می بخشد پس مأیوس مباشیم و به یاد آن روز تلخی ها و مشقت این زندگی را تحمل کنیم و خود را برای آن همنشینی ابدی مهیا سازیم....


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب خداشناسی امامیه (شرح اسمای الهی ) جلد اول ص ۱۶۱


t.me/eshghvaerfan2

نقاب مدرن

انکار مسئولیت فردی در عصر جدید


۵۵۹- بشر در طول تاریخ بتدریج آموخته است که شقاوت و خشونت و سلطه گری خود را علمی و فلسفی و فنی و ایدئولوژیکی و غیر مستقیم و نامرئی و متمرکز و کامل و نابودکننده سازد. بجای فحش و مشت و لگد و چوب و چماق از بمب های اتمی و میکروبی و شیمیائی و تبلیغاتی و هنری استفاده کند. بدینگونه همه آحاد بشری مهربان و عاشق و نیکوکار می نمایند و فاعل و عامل شقاوت نامرئی می ماند.


۵۶۰- عصر دموکراسی عصر تلطیف شقاوت و نابود سازی است و عصر نامرئی شدن انسانهای شقی و عدم پرست است و مأمورین حکومتی مجری نابود سازی هم قانوناً از هر مسئولیتی مبرایند زیرا منتخب مردمند. و این غایت شیطنت و حکومت ابلیس بر جوامع بشری می باشد.


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب خداشناسی امامیه ( شرح اسمای الهی ) جلد اول ص ۱۵۸


t.me/akharozzaman2

وفاق زناشوئی و جامعه

توافق زناشوئی


۶- سخت ترین موافقت ها در روابط بشری توافق زناشوئی است که امروزه تا سرحد محال رسیده است و لذا می رود که بنیاد این واجب ترین رابطه انسانی را برکند و بدینگونه هر توافقی را در جامعه ناممکن سازد زیرا همه موافقت های اجتماعی محصول موافقت زناشوئی است که هسته اولیه حیات اجتماعی می باشد. زیرا زن و شوهر با دهها نیاز حیاتی اگر نتوانند به توافق برسند هر وفاقی در جامعه ناممکن می شود!


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب خداشناسی امامیه جلد ششم ص ۱۱۷۴


t.me/eshghvaezdevaj

عشق و رحمت خداوند

عشق خداوند به انسان


۷۴- ... و از این منظر آن حکایت معروف قابل تأمل است که روزی خداوند در عوالم الهام و مکاشفه به عارفی گفت: آیا می خواهی تو را در میان مردم رسوا کنم که فردا بجای تکریم و تعظیم تو را لعنت و سنگسار کنند؟ عارف گفت: آیا می خواهی کمال رحمت تو را بر مردم آشکار کنم تا از فردا هیچکس تو را عبادت نکند؟ آنگاه خداوند گفت: نه از من نه از تو!


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب خداشناسی امامیه جلد اول ص ۱۰۵

کاروان رجعت

تنها راه مصون ماندن از دوزخ آخرالزمان


۱۵- عرصه رجعت و حیات مدرنی که در آن بسر می بریم جهانی سراسر تراژدی و فاجعه و تباهی و جنون و جنایت است از برای بازیگران و بولهوسان که حتی دین و معارف عرفانی را هم به دجالیت و بازی می گیرند تا دنیای در حال برچیده شدن را تحکیم کنند ولی نمی توانند: رشته های بقای دنیا بریده شده است... . علی (ع)-


۱۶- فقط کسانی می توانند به کاروانهای این رجعت ملحق شوند که از نژاد و نژادپرستی ها دل برکنند و به خاندان خداوند ملحق گردند به آل الله و آلاءالله! و این تنها راه مصون ماندن از دوزخ آخرالزمان است.


استاد علی اکبر خانجانی


کتاب خداشناسی امامیه جلد ششم ص ۱۱۱۵


t.me/akharozzaman2

راههای رسیدن به خدا

سه راه رسیدن به خدا


۸- در سوره حمد شاهدیم که سه راه و روش رسیدن به خدا وجود دارد: راه نعمت، راه غضب ( مغضوبین ) و راه ضلالت یا تاریکی ( ظل )- که راه نعمت همان راه نعمت الله ( امام ) و صراط المستقیم است که راه عرفان نفس و اطاعت از امام و رشد و تعالی نوری است. ولی راه مغضوبین که راه آتشین است که راه مخالفان دین و تقوا و اطاعت است یعنی کافران آشکار! و راه ضالین که راه مشرکان و اهل نفاق است که راه ظل است یعنی بواسطه توهمات و جنون بسوی خدا می روند. ولی همه بسوی او می روند چون همه راهها به او می رسد و غایتی جز او نیست. برخی با معرفت و ایمان و شکر و اختیار بسویش می روند، برخی با فحش و عداوت و برخی در تاریکی و ضلالت!


استاد علی اکبر خانجانی

کتاب خداشناسی امامیه جلد ششم ص ١١٨٧

t.me/eshghvaerfan2

12345678910
last